Ikli

Ang iyong tinig kapag naririnig
biglang napipipi itong aking bibig.
Kapag sa akin ikaw na ay nangiti
tibok nitong puso, aba’y ang tindi!

Advertisements