If I will be a raindrop

If I will be a raindrop
I will never
waste
the chance
to drop
on you
kiss
your nose
tap
your chick
feel
your lips


until
I hit
the ground.

F
_a
__l
___l
____i
_____n
______g

with no regrets at all.

 

 

May mga pangyayari talagang hindi inaasahan. Biglaan. Tulad ngayon, sino ang mag-aakalang biglang uulan pagkatapos ng sunud-sunod na mga araw na matindi ang init ng panahon? Bigla tuloy akong nakaisip ng maisusulat. Bigla tuloy akong napasulat. Nabigla rin ako sa sinulat ko.

Advertisements

2 thoughts on “If I will be a raindrop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s