Sa mga sandaling hindi mapakali

Maya’t mayang sisilip

sa cell phone kahihintay

ng iyong text o kahit

miscall man lang.

 

Bubuksan ang facebook at aasang

may mensahe mula sayo

o kaya ay bigla kang mag-chat kapag

nakita mong ako ay online na.

 

Sisikaping hindi mapuyat

o mamugto ang mga mata

at baka kinabukasan

ay makasalubong ka.

 

Nagpapanggap na parang

walang dating ang lahat ng ito.

Hindi.

 

Hindi na talaga ako

makatulog kakaisip

kung ako ba ni minsan

ay dumadapo rin sa isipan mo.

Advertisements

2 thoughts on “Sa mga sandaling hindi mapakali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s