Liham ng Ama sa Anak

Jose F. Lacaba

Marami tayong napag-uusapan,
at wala tayong pinag-uusapan.

Ikukuwento mo ang istorya
ng napanood mong sine
tungkol sa mga tagaibang planeta
na sumalakay sa mundo.

Ipapaliwanag ko kung paano
nakukuha sa isang tungga
ang tequila sa loob ng isang kopitang
nakalublob sa mag ng serbesa.

Marami tayong napag-uusapang
walang kabagay-bagay,
pero hindi natin pinag-uusapan
ang nanunuot sa kalansay.

Laman ka ng aking laman,
dugo ng aking dugo,
pero hindi mo itatanghal sa akin
ang kaibuturan ng iyong puso.

Sa aking ugat nagmula ang bunga,
sa aking hingal bumuga ang hininga,
pero hindi ko ikukumpisal sa iyo
ang likaw ng aking bituka.

Wala kang ibinubulong,
at wala akong itinatanong.
hindi ako nagbubunyag,
at hindi ka nag-uungkat.

Iisa ang hilatsa
ng ating buto-buto,

pero ang liham mo ay lihim mo,
hindi mo ipapabasa sa akin,
at ang luha ko ay luho ko,
hindi ko ipapaligo sa iyo.

Gayunman, alam ko
na kung ako’y plastado na
sa tequila at serbesa,
nakahanda kang magmaneho,

at dapat mong malaman
na kapag dumating ang mga tagaibang planeta,
magdadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay
bago ka nila maagaw.

Advertisements

One thought on “Liham ng Ama sa Anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s