In the Name of Poetry

by Allan Popa
translation mine (Karl Castro)

You disengaged completely
To speak to the void.

And I stood for a while in the silence
you left me: the silence of words
deliberately left unsaid.

I gaze at you from the remoteness of your distance,
From the space of estrangement,
a place of no return.

Or an emptiness we cannot bear to abandon:
Occidental silence whose meaning
Will never fall silent.

Goodbye, I whispered softly.
You took a brief glance at love

And moved on.

Sa Ngalan ng Tula
ni Allan Popa

Ganap kang tumalikod
Upang kausapin ang kawalan.

At matagal akong tumayo sa katahimikan
Na iyong iniwan: katahimikan ng mga salita
Na hindi piniling sabihin.

Sa layo ng iyong paglayo kita tinatanaw
Mula sa lunan ng pagkakawalay
Na hindi muling mababalikan.

O kawalan na hindi natin kayang talikuran:
Kanluraning katahimikan na hindi kailanman
Matatahimik ang kahulugan

Paalam, ang mahina kong bulong.
Saglit mong nilingon ang pag-ibig

At nagpatuloy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s